สินเชื่อบุคคลซิตี้ Citi Personal Loan

สินเชื่อบุคคลซิตี้ Citi Personal Loan
สินเชื่อบุคคลซิตี้ Citi Personal Loan สินเชื่อบุคคล Citi อนุมัติไว |

✅อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99%‎
✅อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าหรือ 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99%
✅รายได้ตั้งแต่ 30,000 บ.
✅ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เพิ่มสภาพคล่อง วงเงิน 5 เท่าของเงินเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

กรอกรายละเอียดสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้
❌ อาชีพอิสระต้องจดทะเบียนการค้า 2 ปีขึ้นไป และต้องมีเงินหมุนเวียนผ่านธนาคารทุกเดือน ถึงสมัครได้

 

 

ติดต่อเรา

Fanpage : @NapaaCredit

 

Line: @loanclear

 

@loanclear