สินเชื่อบุคคลสินเชื่อบุคคลยูโอบี

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี UOB i-Cash

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี UOB i-Cash

 

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB i-CASH)
สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB i-CASH)

 

สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติไว ให้ 5 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 1.5 ล. / ผ่อนนานสูงสุด 60 ด. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ / ยกเลิกได้ หากไม่ต้องใช้เงินแล้ว / UOB i-Cash พร้อมเคียงข้างคุณเสมอ

 

 

คุณสมบัติของ UOB I-Cash

  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท*
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
  • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ประเภทของผู้สมัคร
พนักงานประจำ
เจ้าของกิจการ
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
                                            อายุ 20-60 ปี
  รายได้ต่อเดือน
15,000 บาท ขึ้นไป
20,000 บาทขึ้นไป
  อายุการทำงาน
1 ปีขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน
3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

 

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่บริษัท
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)ธรุกิจส่วนตัว
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

 

กรอกรายละเอียดสมัครสินเชื่อยูโอบี

 

❌ อาชีพอิสระต้องจดทะเบียนการค้า 2 ปีขึ้นไป และต้องมีเงินหมุนเวียนผ่านธนาคารทุกเดือน ถึงสมัครได้

 

ติดต่อเรา

Fanpage : @NapaaCredit

 

Line: @loanclear

 

@loanclear